BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHẠM VŨ LUẬN ĐẾN THĂM TRƯỜNG MN-TH-THCS XÃ LŨNG CÚ

Tháng Ba 22, 2016 9:33 chiều

Ngày 12 tháng 5 năm 2015. Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận đến thăm trường MN – TH – THCS xã Lũng Cú. Chia sẻ với thầy cô trường mầm non,  Tiểu học , THCS xã Lũng Cú, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bày tỏ. Trước hết tôi phải cảm ơn Đảng ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các thầy cô mang con chữ đến với các cháu học sinh; đồng thời giúp cho bố mẹ các cháu là đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây yên tâm sống và làm việc, bán trụ trên vùng đất quê hương Hà Giang giúp giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

images[6]