Liên hệ

Trường Tiểu học Lũng Cú

Địa chỉ: .., huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Văn Lợi – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0973695356 – Email: ..